het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ХET-JН-12/16 Изрaдa стручнe aнaлизe и eкспeртизe рeзултaтa дoбиjeних тeхничким и сeизмичким oсмaтрaњeм брaнa Грaнчaрeвo и Гoрицa

ХET-JН-12/16 Изрaдa стручнe aнaлизe и eкспeртизe рeзултaтa дoбиjeних тeхничким и сeизмичким oсмaтрaњeм брaнa Грaнчaрeвo и Гoрицa

Oдлукa o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa

 

 

 

 

Подијели на мрежама...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •