het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Monthly Archives: октобар 2016

ХЕТ-ЈН-93/16 Набавка потрошног електро-материјала за информационо телекомуникационе системе и РС Леотар Одлука о избору најповољнијег понуђача        

20. октобра 2016.

Учешће на семинару “Извођење обуке од стране МСЦ-а за полазнике из организације корисника у циЉу стицања неопходних компетенција и вјештина за интерне аудиторе, као и општих знања о захтјевима стандарда ИСО 14001:2015 и измјенама које се очекују у ИСО Одлука о избору најповољнијег понуђача      

20. октобра 2016.

ХЕТ-ЈН-93/16 Набавка потрошног електро-материјала за информационо телекомуникационе системе и РС Леотар Одлука о избору најповољнијег понуђача        

20. октобра 2016.

ХЕТ-ЈН-102/16 Приграм обезбјеђења рада хидрофорске станице Бијељани и програм одржавања трасе водовода Вријека – Пађени Одлука о избору најповољнијег понуђача        

18. октобра 2016.

ХЕТ-ЈН-98/16 Суперревизија главног пројекта „Пројектовање канала и компензационог базена у Фатничком поЉу“ Одлука о избору најповољнијег понуђача        

11. октобра 2016.

Учешће на семинару “Модалитети престанка/отказа уговора о раду у складу са новим Законом о раду РС” Одлука о избору најповољнијег понуђача        

10. октобра 2016.