Одлука о измјени Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину