Записник са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара