Порибљавање Горичког језера мекоусном пастрмком

Дана 28.05.2024. радници ХЕТ-а извршили су порибљавање Горичког језера са млађи мекоусне пастрмке величине 0+ 2-3 цм у количини 15.000 комада.Порибљавање је извршено у сарадњи са СРД Требиње.