ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РЕГУЛИСАНОГ ИСПУШТАЊА ВОДЕ СА ХЕ ТРЕБИЊЕ 2

Обавјештавамо становништво и кориснике вода да ће се од 30.06.2024. године у 20:00 часова до 31.07.2024. у 20:00 часова, вршити регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2 према ПХЕ Чапљина, што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.
Апелујемо на становништво и кориснике вода које борави на ријеци и око корита ријеке, да због личне сигурности и могућих непредвиђених околности не обављају никакве активности у близини ријечног корита и у самом кориту, док траје регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2.
Овим путем обавјештавамо кориснике вода за наводњавање да водозахвате прилагоде новонасталим околностима.
Испуштање се врши сходно потребама електроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи закљученим између ЕРС/ХЕТ и ЕП ХЗХБ  о заједничкој производњи ПХЕ Чапљина.