ЧИШЋЕЊЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ТРЕБИШЊИЦЕ, ПРИДВОРАЧКОГ КРАКА И ЊЕНИХ ОБАЛА

ЗП „Хидроелектране н а Требишњици“ у складу са условима из водопривредних дозвола, еколошке дозволе и политиком друштвено одговорног пословања сваке године у периоду ниског водостаја спроводе активности уређења обала и чишћења ријечног корита. С обзиром да  је сушни период раније наступио, од априла мјесеца, надлежне службе  ХЕТ-а су покренуле активности на чишћењу и  уређењу корита ријеке Требишњице и њених обала.

Кошење обала и уклањање самониклог растиња, дрвеног и комуналног отпада са обала ријеке је обављено на свим дионицама низводно од  Студенца, Арсланагића моста па до моста на заобилазници, укључујући и Придворачки крак. Смањењем протока кроз Придворачки крак створили су се услови за предузимање активности на чишћењу одређених дионица крака које су густо биле обрасле воденом вегетацијом. Уз помоћ механизације корито је очишћено од густог воденог растиња, трске и алги којим је дно било обрасло, чиме се смањивао ионако мали проток у љетњем, сушном периоду као и нарушавао естетски изглед ријеке. Уз помоћ пловне косачице у периоду април – јул се континуирано радило на  уклањању воденог растиња, трске и  водених алги  из корита ријеке низводно од Малтезовог јаза, између мостова у граду, па низводно до базена у Бреговима. Поред ангажовања Цивилне заштите ХЕТ-а, радника „Рибар“ д.о.о Требиње учешће у чишћењу је имала ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње. Све наведене активности су изведене у циљу регулисања протока  како би се ријека и њене обале довеле у стање да буду примамљиве за боравак у природи, рекреацију и шетњу, поготово у градској зони и са истим ће се наставити и у  наредном периоду.