het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Обавјештења о јавним набавкама

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-419/14 Наслов: Набавка и уградња опреме за мјерење протока у тлачним цјевоводима агрегата на ХЕ Требиње 1 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-2-1-420/14 Наслов: Програм обезбјеђења рада хидрофорске станице Бијељани и програм одржавање трасе водовода Вријека – Пађени  

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-415/14 Наслов: Истражни радови у темељу централне конзоле бране Гранчарево и формирање слитометарског мјерног мјеста 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-416/14 Наслов: Радови на оспособљавању пијезометарских бушотина на подручју хидросистема Требишњице 3. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ: 238-1-3-1-417/14 Наслов: Израда приступних путева до нових пијезометарских бушотина