het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Обавјештења о поништењу поступака

1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ БРОЈ: 238-1-3-3-426/14 Наслов: Модернизација порталног крана на круни бране и кранова дифузорских затварача на ХЕ Требиње 1 2. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ БРОЈ: 238-1-3-3-424/14 Наслов: Истражни радови у темеЉу централне конзоле бране Гранчарево и формирање слитометарског мјерног мјеста 3.ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ БРОЈ: 238-1-3-3-425/14 Наслов: Радови на оспособЉавању пијезометарских