het[@]henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Јавне набавке

20. фебруара 2024.

ХЕТ-ЈН-56/23 Процјена утицаја на животну средину и израда студије утицаја на животну средину за пројекат изградње ХЕ Билећа Одлука о избору најповољњијег понуђача

15. фебруара 2024.

ХЕТ-ЈН-114/23 Редовно чишћење и зимско одржавање приступних путева до објекта и затварача тунела Фатница-акумулација Билећа Одлука о поништењу поступка набавке

29. јануара 2024.

ХЕТ-ЈН-87/23 Уградња видео надзора и поправка ограде на дијелу станица алармног система ХЕТ-а за обавјештавање и јављање низводно од бране Гранчарево Одлука о избору најповољнијег понуђача