het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Јавне набавке

22. фебруара 2024.

ХЕТ-ЈН-91/23 Набавка и уградња система за превремену дојаву пожара у ТК салама Управне зграде ХET-а Одлука о избору најповољнијег понуђача

20. фебруара 2024.

ХЕТ-ЈН-56/23 Процјена утицаја на животну средину и израда студије утицаја на животну средину за пројекат изградње ХЕ Билећа Одлука о избору најповољњијег понуђача