ФW: ХЕТ-ЈН-73/20 Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања

ФW: ХЕТ-ЈН-73/20  Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања

Одлука о избору најповољнијег понуђача