ХЕТ-ЈН-102/23 Реализација оптичких линкова у сврху повезивања акцелографа у мрежу ХЕТ-а

ХЕТ-ЈН-102/23 Реализација оптичких линкова у сврху повезивања акцелографа у мрежу ХЕТ-а

Одлука о избору најповољнијег понуђача