ХЕТ-ЈН-105/18 Набавка опреме и намјештаја за опремање радионица на ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-105/18  Набавка опреме и намјештаја за опремање радионица на ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача