ХЕТ-ЈН-106/23 Набавка резервних дијелова за 0,4 kV постројење на погону ХЕ Требиње 2

ХЕТ-ЈН-106/23 Набавка резервних дијелова за 0,4 kV постројење на погону ХЕ Требиње 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача