ХЕТ-ЈН-109/18 Набавка премаза, боја, лакова и пратећег прибора за потребе погона ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

ХЕТ-ЈН-109/18 Набавка премаза, боја, лакова и пратећег прибора за потребе погона  ХЕ Требиње 1  и ХЕ Требиње 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача