ХЕТ-ЈН-11/21 Процјена стања макрофитске вегетације са израдом плана одржавања корита низводно од бране Горица

ХЕТ-ЈН-11/21 Процјена стања макрофитске вегетације са израдом плана одржавања корита низводно од бране Горица

Одлука о избору најповољнијег понуђача