ХЕТ-ЈН-114/18 Услуге сервисирања телекомуникационе опреме

ХЕТ-ЈН-114/18  Услуге сервисирања телекомуникационе опреме

Одлука о избору најповољнијег понуђача