ХЕТ-ЈН-12/18 Набавка електроматеријала за потребе погона ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

ХЕТ-ЈН-12/18  Набавка електроматеријала за потребе погона ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача