HET-JN-121/23 Одржавање софтвера SCADA система

HET-JN-121/23 Одржавање софтвера SCADA система

Одлука о поништењу поступка јавне набавке