ХЕТ-ЈН-122/18 Набавка, уградња и инсталирање метеоролошке аутоматске мјерне станице

ХЕТ-ЈН-122/18 Набавка, уградња и инсталирање  метеоролошке аутоматске мјерне станице

Одлука о избору најповољнијег понуђача