ХЕТ-ЈН-122/23 Чишћење канала за одводњавање од Бихова до корита ријеке Требишњице

ХЕТ-ЈН-122/23 Чишћење канала за одводњавање од Бихова до корита ријеке Требишњице

Одлука о избору најповољнијег понуђача