ХЕТ-ЈН-126/18 Израда Главног пројекта „Повећање пропусне моћи ријеке Требишњице кроз урбани дио града“

ХЕТ-ЈН-126/18 Израда Главног пројекта „Повећање пропусне моћи ријеке Требишњице кроз урбани дио града“

Одлука о избору најповољнијег понуђача