ХЕТ-ЈН-135/18 РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА

ХЕТ-ЈН-135/18  Редовно чишћење и зимско одржавање приступних путева до објеката и затварача тунела Фатница-акумулација Билећа.

Одлука о избору најповољнијег понуђача