ХЕТ-ЈН-15/23 Услуге  одржавања SCADA система у Управној згради на годишњем нивоу

ХЕТ-ЈН-15/23 Услуге  одржавања SCADA система у Управној згради на годишњем нивоу

Одлука о избору најповољнијег понуђача