ХЕТ-ЈН-16/22 Набавка турбинског уља за потребе погона ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-16/22  Набавка турбинског уља за потребе погона ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача