ХЕТ-ЈН-17/20 Ангажовање фигураната за геодетске радове и чишћење околног терена

ХЕТ-ЈН-17/20 Ангажовање фигураната за геодетске радове и чишћење околног терена

Одлука о избору најповољнијег понуђача