ХЕТ-ЈН-20/21 Антикорозивна заштита металних прекрића на круни бране на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-20/21  Антикорозивна заштита металних прекрића на круни бране на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача