ХЕТ-ЈН-22/24 Грађевинско-занатски радови на изради и санацији алатнице, магацина боја и лакова, портирнице и машинске хале на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-22/24 Грађевинско-занатски радови на изради и санацији алатнице, магацина боја и лакова, портирнице и машинске хале на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача