ХЕТ-ЈН-26/21 Модернизација антенског стуба релејне станице Леотар (2 фаза)

ХЕТ-ЈН-26/21 Модернизација антенског стуба  релејне станице Леотар (2 фаза)

Одлука о избору најповољнијег понуђача