ХЕТ-ЈН-29/20 Услуге интервентних поправки на погону ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

ХЕТ-ЈН-29/20 Услуге интервентних поправки на погону ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача