ХЕТ-ЈН-31/21 Замјена НМТ и СМТ у 35 kV постројењу на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-31/21 Замјена НМТ и СМТ у 35 kV постројењу на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача