ХЕТ-ЈН-32/19 Интервентно надвишење спорних дионица одводног канала за ПХЕ Чапљина на којима се излијева вода у циљу повећања пропусне моћи ријеке Требишњице

ХЕТ-ЈН-32/19 Интервентно надвишење спорних дионица одводног канала за ПХЕ Чапљина на којима се излијева вода у циљу повећања пропусне моћи ријеке Требишњице

Одлука о избору најповољнијег понуђача