ХЕТ-ЈН-32/20 Израда идејног рјешења вишенамјенске бране и акумулације у Церничком пољу

ХЕТ-ЈН-32/20 Израда идејног рјешења вишенамјенске бране и акумулације у Церничком пољу

Одлука о избору најповољнијег понуђача