ХЕТ-ЈН-39/19 Набавка средстава и опреме за заштиту од пожара за погон ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-39/19 Набавка средстава и опреме за заштиту од пожара за погон ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача