ХЕТ-ЈН-42/19 Набавка резервних дијелова за 35 kv постројење на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-42/19 Набавка резервних дијелова за 35 kv постројење на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача