ХЕТ-ЈН-52/19 Испитивање система беспрекидног напајања на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-52/19 Испитивање система беспрекидног напајања на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача