ХЕТ-ЈН-52/21 Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања

ХЕТ-ЈН-52/21  Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања

Одлука о избору најповољнијег понуђача