ХЕТ-ЈН-53/23 Адаптација и опремање диспечерског центра управљања

ХЕТ-ЈН-53/23 Адаптација и опремање диспечерског центра управљања

Одлука о избору најповољнијег понуђача