ХЕТ-ЈН-58/19 Одржавање и консултантске услуге у оперативној употреби Суб „Гранчарево“

ХЕТ-ЈН-58/19  Одржавање и консултантске услуге у оперативној употреби Суб  „Гранчарево“

Одлука о избору најповољнијег понуђача