ХЕТ-ЈН-60/19 Програм обезбјеђења рада хидрофорске станице БијеЉани и програм одржавања трасе водовода Вријека – Пађени

ХЕТ-ЈН-60/19  Програм обезбјеђења рада хидрофорске станице БијеЉани и програм одржавања трасе водовода Вријека – Пађени

Одлука о избору најповољнијег понуђача