ХЕТ-ЈН-61/19 Набавка резервних дијелова за телеметријску опрему на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-61/19  Набавка резервних дијелова за телеметријску опрему на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача