ХЕТ-ЈН-63/19 Лиценцирање Microsoft софтвера

ХЕТ-ЈН-63/19  Лиценцирање Microsoft софтвера

Одлука о избору најповољнијег понуђача