ХЕТ-ЈН-63/20 Набавка енергетског трансформатора преносног односа 10/0,4 kV привидне снаге S=100 kVА, за напајање потрошача на РС Леотар

ХЕТ-ЈН-63/20 Набавка енергетског трансформатора преносног односа 10/0,4 kV привидне снаге S=100 kVА, за напајање потрошача на РС Леотар

Извјештај о избору најповољнијег понуђача