ХЕТ-ЈН-64/21 Лиценцирање Microsoft софтвера

ХЕТ-ЈН-64/21 Лиценцирање Микрософт софтвера

Одлука о избору најповољнијег понуђача