ХЕТ-ЈН-67/21 Одржавање обала ријеке Требишњице, акумулације Требиње и дијела обале узводно од бране Гранчарево

ХЕТ-ЈН-67/21 Одржавање обала ријеке Требишњице, акумулације Требиње и дијела обале узводно од бране Гранчарево

Одлука о избору најповољнијег понуђача