ХЕТ-ЈН-71/20 Набавка резервних дијелова за 220 kV постројење на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-71/20  Набавка резервних дијелова за 220 kV постројење на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача