ХЕТ-ЈН-72/19 Набавка резервних дијелова за систем сигнализације и мјерења на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-72/19 Набавка резервних дијелова за систем сигнализације и мјерења на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача