ХЕТ-ЈН-83/21 Одржавање обала акумулације Билећа (на територији општине Билећа)

ХЕТ-ЈН-83/21 Одржавање обала акумулације  Билећа (на територији општине Билећа)

Одлука о избору најповољнијег понуђача