ХЕТ-ЈН-85/19 Потрошни материјал и алати за одржавање Управне зграде, радионице Транспортне службе и јединицу ЦЗ

ХЕТ-ЈН-85/19  Потрошни материјал и алати за одржавање Управне зграде, радионице Транспортне службе и јединицу ЦЗ

Одлука о избору најповољнијег понуђача